Pobierz regulamin w pliku
Opis Pakietu  „Pakiet medyczny Na Start”

Konsultacje specjalistów wariant podstawowy

Usługa obejmuje nielimitowane wizyty w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w sytuacjach: chorobowych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach. 
Usługa zawiera: wywiad, poradę Lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia i dotyczy konsultacji w następującym zakresie:
 
interny
pediatrii
 
Uwaga: 
Usługa Konsultacje specjalistów wariant podstawowy nie obejmuje: konsultacji Lekarzy dyżurnych, konsultacji Lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, jak również Lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

Panel badań laboratoryjnych bez skierowania
 
Usługa jest dostępna dla Pacjentów, którzy ukończyli 18 r.ż. i jest realizowana wyłącznie w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Usługa obejmuje jednorazowe wykonanie bez skierowania Lekarza (w ciągu 12 miesięcy okresu obowiązywania umowy), panelu badań laboratoryjnych, zawierającego: 
 
Mocz – badanie ogólne 
Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny 
Cholesterol całkowity
Glukoza na czczo
Standardowa* cytologia szyjki macicy (dostępna dla Pacjentów już od 16 r.ż.) 
 

* Standardowe – powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terenie RP

Konsultacje specjalistów wariant II – z dopłatą 

Usługa obejmuje nielimitowany dostęp do konsultacji Lekarzy w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED w sytuacjach chorobowych, pomocy w nagłych zachorowaniach oraz poradnictwa ogólnomedycznego. 

Dopłata za każdą zrealizowaną konsultację objętą zakresem usług wynosi 89 zł. 

Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę lekarza specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. 

W przypadku: 
Pacjentów powyżej 18 r.ż. – wizyty bez skierowania dotyczą konsultacji w następującym zakresie:
 
alergologii
chirurgii ogólnej
dermatologii
diabetologii
endokrynologii
gastroenterologii
ginekologii
hematologii
kardiologii
laryngologii
nefrologii
neurologii
okulistyki
onkologii
ortopedii
pulmonologii
proktologii
reumatologii
urologii

Pacjentów do 18 r.ż. – wizyty bez skierowania dotyczą konsultacji w następującym zakresie:
 
chirurgii
dermatologii
ginekologii (od 16 r.ż.) 
laryngologii
neurologii
okulistyki
ortopedii

Pacjentów do 18 r.ż. – wizyty wymagają skierowania od Lekarza ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED i dotyczą konsultacji 
w następującym zakresie:
 
alergologii
gastroenterologii
kardiologii
nefrologii
pulmonologii
reumatologii
urologii
 
Uwaga: 
Usługa Konsultacje specjalistów wariant II z dopłatą nie obejmuje: konsultacji Lekarzy dyżurnych, konsultacji Lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, jak również Lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Również pozostałe konsultacje są odpłatne.


Warunki E-konsultacji medycznych

E-konsultacje medyczne

LUX MED udostępnia Pacjentom możliwość interaktywnej indywidualnej rozmowy ze specjalistą medycznym (lekarzem, położną lub pielęgniarką) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj.  Portalu Pacjenta. Z e-konsultacji medycznych mogą skorzystać Pacjenci, którzy posiadają pełny dostęp do Portalu Pacjenta. Dostępność czasowa e-konsultacji z udziałem lekarza, położnej, oraz pielęgniarki wynika z grafiku specjalistów medycznych i widoczna jest w zakładce CZAT. Pacjent może wybrać kanał komunikacji: wideo, audio lub tekst.

Specjaliści medyczni odpowiadający na pytania mają wgląd do dokumentacji medycznej Pacjenta, dzięki czemu w sytuacjach uzasadnionych medycznie mogą zlecić określone badania lub skierować do innego specjalisty. E-konsultacja medyczna udzielana jest wyłącznie po zalogowaniu przez Pacjenta do Portalu Pacjenta, a treść e-konsultacji jest zapisywana i stanowi część dokumentacji medycznej Pacjenta. W zakres e-konsultacji wchodzą niżej wymienione porady specjalistów medycznych, które nie wymagają osobistego kontaktu ze specjalistą. 

Usługa obejmuje e-konsultacje medyczne w  następującym zakresie:
 
interny/medycy rodzinnej (od 18 r.ż.)
pediatrii (do 18 r.ż.)
 
Uwaga: 
E-konsultacja medyczna ze specjalistą nie zastępuje konsultacji stacjonarnej. W uzasadnionych medycznie przypadkach specjalista medyczny w trakcie e-konsultacji może odmówić zdalnej porady i skierować Pacjenta na stacjonarną wizytę lekarską, pielęgniarską lub położniczą.