Aktualności

Rynek usług telekomunikacyjnych – w jaki sposób dzieci korzystają z internetu?

bezpieczeństwo bezpieczny internet

Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów, przeprowadzone przez UKE wśród dzieci i ich rodziców, pokazuje, w jaki sposób dzieci korzystają z internetu oraz z telefonów. Wiedza ta jest szczególnie przydatna dla wszystkich rodziców, którzy dbają o bezpieczeństwo swoich dzieci, a jednocześnie chcą, aby ich dzieci mogły w pozytywny sposób wykorzystywać możliwości, jakie daje rynek telekomunikacyjny. Przedstawiamy najważniejsze wnioski, które można wyciągnąć z badania.

Kto wziął udział w badaniu?

Badanie UKE przeprowadzone zostało w listopadzie i grudniu 2018 roku. Obejmowało ono 500 dzieci w wieku od 7 do 14 lat wraz z rodzicami. 51,4% dzieci to chłopcy, a 48,6% to dziewczynki. 53,6% dzieci było w wieku od 7 do 10 lat, a 46,4% w wieku od 11 do 14 lat.

Jeśli chodzi o rodziców badanych dzieci, była tutaj istotna przewaga kobiet – ponad 83%. Nieco ponad 40% rodziców było w wieku od 36 do 40 lat, 27% miało 31-35 lat, a 21,8% 41 i więcej. 10% rodziców miało mniej niż 30 lat. Niecałe 78% to osoby pracujące, a 12,4% zajmowało się domem. 38,2% gospodarstw domowych liczyło trzy osoby – tyle samo procent rodzin składało się z czterech osób.

Telefonia komórkowa

Źródło: Badanie konsumenckie 2018, UKE

Nieco ponad trzy czwarte badanych dzieci zadeklarowało, że posiada telefon komórkowy. W większości przypadków odpowiedzi rodziców pokrywały się z odpowiedziami dzieci. 42,5% dzieci zaczęło korzystać z telefonu w wieku 7-8 lat, niecałe 30% w wieku 9-10 lat.

Źródło: Badanie konsumenckie 2018, UKE

Przeważająca większość dzieci korzysta ze smartfonów, a zaledwie co dziesiąte dziecko posiada telefon tradycyjny. Nieco ponad połowa telefonów jest na kartę, a około 40% na abonament.

  • Ponad 40% telefonów, posiadanych przez dzieci, zostało wybrane wspólnie (przez rodziców i dzieci). Nieco ponad 40% telefonów zostało wybranych przez samych rodziców, a 15% dzieci samodzielnie dokonało wyboru.
  • W przeważającej większości (71,5%) to rodzice wybrali ofertę, z której dzieci korzystają w telefonie. Co ciekawe, co czwarte dziecko samo dokonało wyboru oferty (23,5%).
  • Kolejne pytanie dotyczyło tego, z jakich usług w telefonie korzystają dzieci. Okazało się, że 88,1% dzieci wykorzystuje telefon w celu zadzwonienia do rodziców, 81,1% odbiera i wysyła SMSy, 77,7% dzwoni do kolegów i koleżanek, 68,7% dzieci gra w gry, 60,1% przegląda internet, 49% korzysta z komunikatorów, 46,6% korzysta z aplikacji, a 43,3% dzieci korzysta z mediów społecznościowych.
 • 63,7% dzieci samodzielnie instaluje aplikacje na telefonie, a 32,7% robi to za zgodą rodziców.

Źródło: Badanie konsumenckie 2018, UKE
  • Prawie 90% dzieci nie korzysta z usług Premium w telefonie. Robi to około 8% dzieci. W większości są to gry (41,9%), aplikacje (38,7%), dzwonki na telefon (32,3%).
  • Jeśli chodzi o kontrolę rodzicielską, 44,1% rodziców przyznaje, że korzysta z takich aplikacji. Według dzieci korzysta z nich 36% rodziców.
  • 75,7% rodziców wspólnie z dzieckiem ustala zasady korzystania z telefonu. Nieco mniej niż 40% konfiguruje ustawienia bezpieczeństwa na urządzeniu dziecka.
  • Nieco mniej niż 90% dzieci (zarówno według samych dzieci, jak i rodziców) korzysta z telefonu na terenie szkoły. Jedynie 10% dzieci tego nie robi. Co ciekawe, tylko 18,7% dzieci zdarzyło się, że nauczyciel zabrał im telefon (według rodziców 12,8%).
  • Ponad 90% zna numer alarmowy oraz zasady korzystania z niego. 9,6% dzieci nie zna numeru alarmowego.
 • 23,4% rodziców zadeklarowało, że ich dziecko nie posiada telefonu komórkowego. Najczęstsze powody to negatywny wpływ na rozwój dziecka (60,7%), brak potrzeby ze strony dziecka (42,7%), możliwość zetknięcia się z niepożądanymi treściami (23,1%), wysokie koszty (16,2%), niewystarczające umiejętności dziecka w zakresie obsługi telefonu (7,7%).

Korzystanie z internetu

Źródło: Badanie konsumenckie 2018, UKE

Niemal 90% dzieci korzysta z internetu, a co dziesiąte dziecko tego nie robi. 34,9% rozpoczęło korzystanie z internetu w wieku 7-8 lat, a 19,5% dzieci w wieku 8-10 lat. 16,1% dzieci zaczęło w wieku 5-6 lat, a 2,2% dzieci w wieku zaledwie 3-4 lat. 3,6% dzieci rozpoczęło korzystać z internetu mając 11-12 lat, a 0,2% mając 13-14 lat.

Źródło: Badanie konsumenckie 2018, UKE

76,3% dzieci korzysta z internetu w smartfonie, a 66,9% dzieci w laptopie. Co piąte dziecko wykorzystuje komputer stacjonarny, a co czwarte tablet.

Źródło: Badanie konsumenckie 2018, UKE

43,2% dzieci (według rodziców 41,9%) korzysta z internetu codziennie od 30 minut do dwóch godzin. Co piąte dziecko korzysta z niego od 2-3 godzin, a ponad 20% ma nieograniczony dostęp do internetu.

  • Ponad połowa (44,8%) rodziców korzysta z kontroli rodzicielskiej, a 54,7% rodziców tego nie robi. 73,4% rodziców wspólnie z dzieckiem ustala zasady korzystania z internetu, a 62,3% rozmawia z dzieckiem o jego doświadczeniach w sieci. Niecałe 40% rodziców wykorzystuje aplikacje do kontroli rodzicielskiej, a 35,2% rodziców udostępnia dzieciom jedynie bezpieczne i przyjazne treści. 35,2% rodziców konfiguruje urządzenie w taki sposób, aby było bezpieczne dla dziecka.
  • 70% dzieci ma ograniczenia dotyczące korzystania z internetu, a 75% ma ograniczenia, jeśli chodzi o ilość godzin spędzonych na graniu w gry (w tym w gry online).
  • 68,7% korzysta z gier online, ponad 59% słucha w internecie muzyki, 53,2% dzieci ogląda w internecie filmy, 47,9% dzieci korzysta z serwisów edukacyjnych, 46,3% dzieci wykorzystuje komunikatory, 43,4% korzysta z mediów społecznościowych, a co czwarte dziecko czyta serwisy informacyjne.
  • Jeśli chodzi o serwisy i portale społecznościowe, 59,7% dzieci korzysta z YouTube, 45,4% korzysta z Facebooka, 16,1% ze Snapchata, a 14,8% z Instagrama. 19,7% dzieci nie korzysta z serwisów społecznościowych. Jak widać, najbardziej popularne serwisy wśród dzieci to Facebook i YouTube.
  • 58,6% dzieci nie zamieszcza treści w serwisach społecznościowych. Robi to 40,3% dzieci. Odpowiedzi te dość dokładnie pokrywają się z odpowiedziami rodziców (odpowiednio 56,5% i 37,2%).
 • Większość umieszczanych przez dzieci treści to posty i komentarze (85,3%), własne zdjęcia (74,1%), zdjęcia, na których jest rodzina i znajomi (41,3%), filmy własnego autorstwa (16,1%), transmisje wideo na żywo (16,1%).

Źródło: Badanie konsumenckie 2018, UKE

59,4% dzieci dba o swoją prywatność, nie udostępniając nikomu loginu i hasła do portali społecznościowych i nie wysyłając obcym osobom swoich zdjęć. 33% dzieci dba o ustawienia prywatności – zamieszczane treści widoczne są tylko dla znajomych. 22% używa trudnych haseł. 67,8% dzieci uważa, że emotikony mają duże znaczenie w komunikacji.

Źródło: Badanie konsumenckie 2018, UKE

Stosunkowo niewiele dzieci spotkało się kiedykolwiek z niebezpiecznymi zdarzeniami – co ciekawe, według odpowiedzi dzieci zdarzało się to częściej niż według odpowiedzi rodziców. Wydaje się, że dla rodziców jest to jeden z najistotniejszych elementów przeprowadzonego badania. 2,5% dzieci padło ofiarą ośmieszających je zdjęć i filmów, opublikowanych w internecie – w 36,4% przypadków zdarzało się to rzadko i bardzo rzadko, 27,3% zdarzało się to często i bardzo często. 6,7% dzieci spotkało się z wulgarnymi komentarzami na swój temat, a 1,8% dzieci było gnębionych przy pomocy SMSów i wpisów w mediach społecznościowych. 4% dzieci zostało wykluczonych z grona znajomych w sieci.

Źródło: Badanie konsumenckie 2018, UKE

14,5% dzieci natknęło się na obrazy lub filmy, prezentujące przemoc i okrucieństwo, a 17% dzieci spotkało się z treściami, prezentującymi mowę nienawiści. 13,2% dzieci natknęło się na drastyczne obrazy, a 8,9% na treści, prezentujące nagość i akty seksualne.

Źródło: Badanie konsumenckie 2018, UKE

Aż 8,7% dzieci poznało w internecie nowe osoby, jednak kontakt ograniczał się tylko do sieci.

  • Prawie 80% dzieci zna pojęcie “hejt”, 43% zna pojęcie “trolling”, a co czwarte dziecko słyszało o patostreamach. Niewielki procent dzieci zna pojęcia, takie jak cyberbullying, sexting, sextortion, FOMO, JOMO, FOJI, MOMO, flaming i friefing. To wskazówka dla rodziców, którzy powinni wyjaśnić dzieciom, na czym polegają te zjawiska. Można podejrzewać, że wielu rodziców również ich nie zna, jednak warto się z nimi zapoznać, aby mieć świadomość, jakie potencjalne zagrożenia mogą czyhać na dziecko w sieci.
 • Jeśli chodzi o pozytywne aspekty korzystania z internetu, dla 60,2% jest on źródłem rozrywki, dla 54,4% dzieci stanowi pomoc w odrabianiu prac domowych, a 41,6% wykorzystuje sieć do kontaktu z rodziną i znajomymi. 33,2% dzieci uważa, że internet daje możliwość poszerzania wiedzy.

Źródło: Badanie konsumenckie 2018, UKE

Zarówno dzieci, jak i rodzice dostrzegają zagrożenia, które mogą wynikać z korzystania z internetu. Warto zauważyć, że dzieci widzą inne zagrożenia niż rodzice. Większość rodziców uważa, że największe zagrożenia to kontakt z nieznajomymi, możliwość uzależnienia od internetu oraz nieodpowiednie treści, natomiast dzieci dostrzegają takie zagrożenia, jak wirusy internetowe, negatywny wpływ na relacje z otoczeniem i nieprawidłowe wykorzystanie zamieszczanych przez nie treści. 26,2% dzieci uważa, że zagrożeniem jest cyberprzemoc oraz to, że nie wszystkie treści zamieszczane w sieci są prawdziwe. Jest to kolejna istotna wskazówka dla rodziców, którzy powinni przeprowadzić z dziećmi rozmowę na temat potencjalnych niebezpieczeństw – zarówno tych, które dostrzegają dzieci, jak i tych, których dzieci sobie nie uświadamiają.

 • 74,3% rodziców uważa, że w sieci znajduje się zbyt wiele treści, przedstawiających przemoc, seks i przekleństwa.

Źródło: Badanie konsumenckie 2018, UKE

Najbardziej znane zasady bezpiecznego korzystania z internetu to niepodawanie w sieci danych osobowych i haseł oraz niewysyłanie zdjęć, nieudostępnianie prywatnych danych oraz to, że osoba po drugiej stronie niekoniecznie musi być tym, za kogo się podaje.

  • 81% rodziców rozmawiało ze swoimi dziećmi na temat zasad bezpiecznego korzystania z internetu. 62,2% brało udział w zajęciach, dotyczących tego tematu, organizowanych przez szkołę.
  • 11,2% rodziców zadeklarowało, że ich dzieci nie korzystają z internetu. Najczęstsze powody to negatywny wpływ internetu na rozwój dziecka (71,4%), możliwość zetknięcia z niepożądanymi treściami (50%) i niewystarczające umiejętności internetowe dziecka (32,1%).
 • 54% badanych nie spotkało się z organizacjami, mającymi na celu ochronę dzieci w internecie. 26,4% słyszało o Rzeczniku Praw Dziecka, 9% spotkało się z serwisem Sieciaki.pl, 8,2% słyszało o Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Niewielu rodziców słyszało o organizacjach, takich jak Bezpieczne Media i Dyżurnet.pl.

Podsumowanie

Większość dzieci korzysta obecnie zarówno z telefonów, jak i z internetu. Jednocześnie i dzieci, i rodzice zdają sobie sprawę z związanych z tym niebezpieczeństw. Raport wskazuje wiele aspektów, na które powinni zwrócić rodzice – w szczególności dotyczących bezpiecznego korzystania z sieci oraz potencjalnych zagrożeń, których dzieci często sobie nie uświadamiają.

Stosunkowo niewielu rodziców deklaruje, że dzieci nie korzystają z telefonu i z internetu. Wydaje się, że najlepszym wyjściem jest udostępnienie dziecku takiej możliwości, jednak pod odpowiednim nadzorem. Dobrym rozwiązaniem są specjalne aplikacje do kontroli rodzicielskie, jednak wielu rodziców nadal z nich nie korzysta.

Co bardzo istotne, raport wskazuje na dość dużą świadomość u dzieci w wieku 7-14 lat, dotyczącą możliwości oraz zagrożeń, jakie stwarza internet. Regularne rozmowy z dzieckiem oraz śledzenie na bieżąco nowych zagrożeń to najlepszy sposób na ochronę dziecka w sieci.

0 0 vote
Article Rating

Ocena

Podziel się:
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze artykuły

Netia zapewnia usługi w chmurze, które zasili zielona energia

Kluczowe obiekty data center Netii i usługi chmurowe z linii NetiaNext, będą od 1 lutego zasilane zieloną…

Zakupy spożywcze online? Oto triki, które pozwolą Ci zaoszczędzić

Na początku 2020 roku nie wyobrażałeś sobie kupowania warzyw czy pieczywa przez internet, ale dzisiaj to dla Ciebie norma? Raz…

Operatorzy, dlaczego nie macie ofert internetu “szytych” pod home office?

Pandemia sprawiła, że biuro przeniosło się do domu, a dom po części stał się biurem. I choć niektórych może to razić,…

Porównaj najlepsze oferty operatorów
oszczędź nawet 50%

Pan Wybierak – bezpłatna porównywarka najlepszych ofert operatorów

Panwybierak.pl to porównywarka ofert dostawców Internetu, telewizji i telefonu. W jednym miejscu porównasz najlepsze oferty dostępne w Twoim budynku. Zamawiając na panwybierak.pl nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów, ustalimy dla Ciebie dogodny i szybki termin bezpłatnej dostawy usług i umowy.

testimonial.author

To jedna z najbardziej kompletnych wyszukiwarek, z trafnym dopasowaniem ofert internetu, telewizji kablowej i telekomów do adresu zamieszkania, z której bardzo chętnie korzystają nasi czytelnicy – polecamy!

mobiRANK.pl
testimonial.author

Pan Wybierak to świetny serwis, dzięki któremu nie tylko poznałem wszystkie możliwe warianty instalacji internetu w moim miejscu zamieszkania, ale także odkryłem naprawdę tanią ofertę. Ogólnie - rewelacja!

Paweł z Krakowa

Mówią o nas